Fryske Hynstefokforiening Ta it Bihâld

Welkom op de website van fokvereniging Ta it Bihâld.

U vindt hier alle informatie over onze fokvereniging, onze fokdagen en onze overige activiteiten.

 

Dressuurclinic Lisanne Veenje

De dressuurclinic van Lisanne Veenje zou eigenlijk al in April 2020 plaatsvinden, helaas toen door Covid werd alles afgelast, nu meer dan een jaar later…

Posted in Nieuws | Leave a comment

Vacature Ledenraad

De regio Ta it Bihâld heeft 3 zetels in de ledenraad. In Mei 2021 is aftredend en niet herkiesbaar de heer Y. de Vries. Er…

Posted in Nieuws | Leave a comment

Wisselbeker Dressuur naar Belinda vd Meulen Sybesma!

Wat normaal gesproken onze jaarlijkse onderlinge dressuurwedstrijd bij Manege Sanninghoeve in Oudega zou zijn werd dit jaar een online dressuurwedstrijd. 20 leden hebben hun proeven…

Posted in Nieuws | Leave a comment