Verslag Fokdagen 2018

Ta it Bihâld: De Fokdagen

De 66e fokdagen werden wederom in samenwerking met de Hynstedagen Tytsjerksteradiel georganiseerd op donderdag 19 juli 2018 tot en met zaterdag 21 juli 2018 op het terrein aan de Joute van der Meerweg te Sumar (Sumarreheide).

Op de donderdag werd de selectiewedstrijd voor de Alrako KFPS Kampioenschap Dressuur en de dressuur recreatief verreden. De veulens, 4 jaar en oudere veulenboekmerries en stamboekmerries en de ruinen werden gekeurd op de vrijdag, daarnaast werd de selectiewedstrijd voor de KFPS Outdoor Mencompetitie, het mennen recreatief en het tuigen onder het zadel verreden. Op zaterdag werden de enters, twenters, 3 jaar en oudere veulenboekmerries, de stermerries, de kroonmerries en modelmerries gekeurd, daarnaast werd het bestgaand rijpaard en bestgaand tuigpaard verreden. Als slot op de zaterdag de kampioenskeuringen.

Aanmeldingen
In 2017 zijn er 198 paarden aangemeld voor de keuring dit zijn er 10 meer dan in 2017. Voor de gebruiksrubrieken zijn er 39 paarden aangemeld, dit zijn er 10 minder dan in 2017. Echter zijn er na sluitingsdatum nog veel aanmeldingen binnen gekomen waardoor ook hier een stuk of 20 meer aanmeldingen waren dan in 2017. Totaal dus uiteindelijk wel plusminus 30 paarden meer.

Rubriek 2017 2018 Verschil 2017
Hengstveulens 42 44 2
Merrieveulens 50 45 -5
Enters 4 6 2
Twenters 7 4 -3
4 jaar e.o. VB merries 13 17 4
3 jaar e.o. VB merries 43 58 15
4 jaar e.o. SB merries 12 9 -3
Ruinen 0 3 3
4,5 en 6 jarige stermerries 13 5 -8
7 jaar e.o. stermerries 3 6 3
Kroonmerries 1 1 0
Modelmerries 0 0 0
SUBTOTAAL 188 198 10
Dressuur recreatief 8 5 -3
Mennen recreatief 3 3 0
BGRP hengsten/ruinen 3 2 -1
BGRP merries 24 16 -8
BGTP hengsten/ruinen 1 4 3
BGTP merries 3 2 -1
Tuigen o/h zadel 7 7 0
SUBTOTAAL 49 39 -10
TOTAAL 237 237 0

Keuringsresultaten
Er zijn 103 jonge paarden gekeurd, hiervan ontving 16% een 1e premie, 60% een 2e premie en 21% een 3e premie. Meer 1e premies dan in 2017 (11%), minder 2e premies (73%) en meer 3e premies (17%).

Rubriek 1e 2e 3e Totaal
Hengstveulens 5 32 5 42
Merrieveulens 4 37 9 50
Enters 0 3 1 4
Twenters 2 3 2 7
PERCENTAGES 11% 73% 17% 103

Bij de veulenboek en stamboekmerries en ruinen zijn er 80 paarden gekeurd. 10% ontving een 1e premie, 14% kreeg een 2e premie, 44% een 3e premie, 26% kreeg geen premie en 6% werd niet opgenomen in het stamboek. Evenveel 1e premies als in 2017, minder 2e premies (19%), minder 3e premies (49%), meer geen premie (21%) en meer niet opgenomen (1%).

Rubriek 1e 2e 3e Stb Niet Totaal
4 jaar e.o. VB merries 0 0 7 5 4 16
3 jaar e.o. VB merries 8 10 24 8 1 51
4 jaar e.o. SB merries 0 1 3 6 0 10
Ruinen 0 0 1 2 0 3
PERCENTAGES 10% 14% 44% 26% 6% 80

Bij de ster- en kroonmerries zijn 9 paarden gekeurd, hiervan ontving 11% een uitnodiging voor de centrale keuring, 89% kreeg dit niet. Veel minder uitnodigingen dan in 2017 (47%).

Rubriek Wel CK Niet CK Totaal
4,5 en 6 jarige stermerries 0 4 4
7 jaar e.o. stermerries 0 4 4
Kroonmerries 1 0 1
PERCENTAGES 11% 89% 9

 

 

 

 

De Kampioenen

Kampioen Hengstveulens (Jasper 366 Bokaal)

005 Hotse fan Tekla State  201800498  VVR H              
  Geb.:   17-03-2018  Aft.: –                    
  V. Jehannes 484  201100004  Stb Sport                
  M. Tekla fan Unia State  200600575  Stb Kroon Sport   Tongnr/Chipnr: 528210000768745  
  MV. Fridse 423  200120351  Stb Sport                
  Fokker/Eig.: Mevr. B. Sijbesma & H. v/d Meulen, Veldmansweg 15, 9257 VP Noordbergum  

Reserve Kampioen Hengstveulens

032 Geale  201801645  VVR H                  
  Geb.:   03-05-2018  Aft.: –                    
  V. Erryt 488  200902480  Stb Sport                
  M. Juliana R.  200304632  Stb Ster   Tongnr/Chipnr: 985120005896831      
  MV. Feitse 293  198302931  Stb Preferent              
  Fokker/Eig.: W.K. Holwerda-Faber, Bremerwei 5, 9248 SH Siegerswoude      
                       

 

Kampioen Merrieveulens

066 Hailey van de Zonnebloem  201801170  VVR M            
  Geb.:   14-04-2018  Aft.: –                    
  V. Omer 493  201202705  Stb                  
  M. Franje van de Zonnebloem  200901229  Stb   Tongnr/Chipnr: 528210000576782  
  MV. Olrik 383  199615601  Stb Sport                
  Fokker/Eig.: A. Hofkamp, Alde Dyk 30, 8407 AE Terwispel          

Reserve Kampioen Merrieveulens

047 Gelske fan ‘e Hameren  201800083  VVR M              
  Geb.:   08-02-2018  Aft.: –                    
  V. Eise 489  200904920  Stb Sport                
  M. Minke fan ‘e Hameren  201200493  Stb Ster   Tongnr/Chipnr: 528210002377028  
  MV. Loadewyk 431  200303203  Stb Sport-Elite              
  Fokker/Eig.: Mevr. H.A.T. Osinga-Timmermans, Hamerenweg 4, 9077 TW Vrouwenparochie  

 

 

 

Kampioen Enters & Twenters

132 Berber  201601035  Vb M

           
  Geb.:   20-04-2016   Tongnr/Chipnr: 528210004465071  Aft.: –    
  V. Jehannes 484  201100004  Stb Sport          
  M. Janneke B.  200303401  Stb Ster          
  MV. Abe 346  199206311  Stb            
  Fokker/Eig.: Dhr. Schaafsma, Achterweg 19, 9104 CM Damwoude  

Reserve Kampioen Enters & Twenters

124 Dylana ùte Westereen  201700149  Vb M        
  Geb.:   18-02-2017   Tongnr/Chipnr: 528210004507951  Aft.: –    
  V. Markus 491  201200903  Stb            
  M. Ilana Nynke K.  201000966  Stb Ster          
  MV. Jasper 366  199520431  Stb Sport Elite Pref      
  Fokker/Eig.: P. Kamminga, Schoolstraat 19, 9271 BT Zwaagwesteinde

 

Kampioen 3 Jarige Merries (AKW Douma Prijs)

136 Zarina fan Oostenburg  201500249  Vb M        
  Geb.:   25-02-2015   Tongnr/Chipnr: 528210004271116  Aft.: –    
  V. Norbert 444  200400578  Stb Sport Pref        
  M. Ursula van de Olde Mette Moate  200602317  Stb Ster    
  MV. Beart 411  200008071  Stb Sport Pref        
  Fokker/Eig.: A. de Hoek, Alde Laweiswyk 2, 9222 LA  Drachtstercompagnie

Reserve Kampioen 3 Jarige Merries

170 Ytsje fan it jaachpaad  201501505  Vb M        
  Geb.:   16-05-2015   Tongnr/Chipnr: 528210004184121  Aft.: –    
  V. Bartele 472  200801089  Stb Sport          
  M. Klazien fan it Jaachpaad  200304242  Stb Ster      
  MV. Folkert 353  199302821  Stb Sport Pref        
  Fokker/Eig.: M. Wiersma, Jaachpaad 1, 9131 KC Ee      
             

 

Kampioen 4 Jaar en oudere Merries

201 Adelheit fan Hickaerd  200804272  Stb Kroon Sport    
  Geb.:   10-04-2008   Tongnr/Chipnr: 528210002021317      
  Laatste werpdatum: 03-05-2017  Aft.: –          
  V. Jerke 434  200307001  Stb Sport          
  M. Inger fan Hickaerd  200252770  Stb Ster        
  MV. Sape 381  199732061  Stb Sport          
  Fokker/Eig.: Fam. R.S. Visser, Jislumerdyk 17 A, 9111 GK Burdaard  
Algemeen Fokdag Kampioenschap

136 Zarina fan Oostenburg  201500249  Vb M

         
  Geb.:   25-02-2015   Tongnr/Chipnr: 528210004271116  Aft.: –      
  V. Norbert 444  200400578  Stb Sport Pref          
  M. Ursula van de Olde Mette Moate  200602317  Stb Ster      
  MV. Beart 411  200008071  Stb Sport Pref          
  Fokker/Eig.: A. de Hoek, Alde Laweiswyk 2, 9222 LA  Drachtstercompagnie  
                       

Reserve Algemeen Fokdag Kampioen

201 Adelheit fan Hickaerd  200804272  Stb Kroon Sport    
  Geb.:   10-04-2008   Tongnr/Chipnr: 528210002021317      
  Laatste werpdatum: 03-05-2017  Aft.: –          
  V. Jerke 434  200307001  Stb Sport          
  M. Inger fan Hickaerd  200252770  Stb Ster        
  MV. Sape 381  199732061  Stb Sport          
  Fokker/Eig.: Fam. R.S. Visser, Jislumerdyk 17 A, 9111 GK Burdaard  

 

 

Gebruiksrubrieken
Donderdag werd de eerste gebruiksrubriek verreden, dressuur recreatief. Deze rubriek werd gewonnen door Esther Veenstra met Marijke B met 192,5 punten. Vrijdag volgde de mennen recreatief, de eerste proef werd gewonnen door O. Bosma met Brechtsje W met 199 punten. De tweede proef werd gewonnen door Mieke Biesma met Anje met 191 punten.

Vrijdagavond was het tijd voor tuigen onder het zadel. Lisa Minkema verdedigde haar eer en won dit jaar opnieuw met Melcher fan de Pikestjelp (Eig: A. Minkema)

Zaterdag kwam er helaas maar 1 paard aan de start bij bestgaand tuigpaard  hengsten/ruinen Gaatze Bosma ging er dus met de zilveren zweep vandoor met Jan fan ‘e Huchten (Eig: R. Algra).

Bij bestgaand rijpaard werd wel gestreden om een zilveren karwats. De rubriek hengsten/ruinen werd gewonnen door Afke Weidenaar met Maile fan Klaeiterp (Eig: C. Weidenaar). Bij de merries ging deze opnieuw naar Anette Verbeek met Hedwig fan Stjinnendaam (Eig: J.J. Brouwer).

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.