Ledenvergadering 10 september 2020

10 september 2020 20:00
De Balstien te Noardburgum

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de ledenvergadering van fokvereniging Ta it Bihâld. Wij hopen u allen te verwelkomen tijdens deze ledenvergadering.

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen Agenda
 3. Ingekomen stukken / Mededelingen
 4. Notulen 67e ledenvergadering 2019
 5. Jaarverslag
 6. Financieel verslag
 7. Verslag kascommissie
  – Benoeming nieuw kascommissielid
 8. Contributie 2020: geen verhoging.
 9. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar: Tineke van der Laan.**
 10. Ledenraad
 11. Evaluatie Locatiekeuring
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

**Tegenkandidaten voor bestuursvacatures dienen op zijn laatst 1 uur voor aanvang van de vergadering bij het bestuur te zijn aangemeld.

Ivm corona maatregelen is OPGAVE = VERPLICHT. Opgeven via info@taitbihald.nl of 0621878006.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Ta it Bihâld,

Emma Spoelstra, secretaris

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.