Fokdag

De allereerste fokdag was op 4 september 1952. In de jaren daarna werd de fokdag vooral in de maand augustus georganiseerd. De laatste jaren wordt de fokdag in de maand juli georganiseerd. De eerste fokdag was op de Markt te Burgum. Sinds die eerste keer zijn er uitstapjes gemaakt naar de sportvelden van BCV in Burgum, Surhuisterveen, Rottevalle, de Floraliafeesten in de Trynwalden. In 1979 werd een structurele plaatswijziging doorgevoerd omdat de Markt te klein werd voor dit groeiend evenement. Het evenement bleef weliswaar in Burgum, maar verhuisde naar de manege It Heechhiem. Daar bleef de fokdag ruim tien jaar. In 1994 verhuisde Ta it Bihald naar Ryptsjerk, waar de fokdag drie maal is georganiseerd. Sinds 1997 worden de fokdagen gehouden op het terrein aan de Joute van der Meerwei te Sumarreheide.

Hier vindt u de algemene informatie en regels omtrent het handelen tijdens onze fokdagen. U vindt het volledige keuringsreglement op www.kfps.nl.

Algemene Regels

 • Leden die met paarden aan de fokdagen deelnemen worden verzocht 1 uur voor aanvang van de betreffende rubriek aanwezig te zijn.
 • De aanwijzingen van bestuursleden, ringmeesters en parkeerwachten moeten, zodra men het keuringsterrein heeft betreden, ten allen tijden worden opgevolgd.
 • De eigenaren en/of begeleiders van paarden moeten toestaan dat hun dieren bij aankomst of tijdens de  fokdagen door de aanwezige dierenarts kan worden onderzocht.
 • Het bestuur behoudt zich het recht voor om van ziekte verdachte dieren van het terrein te weren.
 • Afmeldingen en alle andere wijzigingen moeten voor de aanvang van de keuring op het secretariaat worden gemeld.
 • Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen of beschadigingen e.d., welke deelnemers, toeschouwers, materialen enz. mochten overkomen.
 • Deelnemers dienen WA verzekerd te zijn. U dient zich te realiseren dat u het keuringsterrein op eigen risico betreedt.
 • Voor dringende zaken zijn wij op de fokdagen telefonisch bereikbaar op 06 – 21878006 (Emma Spoelstra, secretaris)
 • Niet-leden die een paard ter keuring aanbieden, zijn € 25,00 per paard aan de organiserende fokvereniging verschuldigd. Ze mogen met hun paard(en) niet meedoen aan de kampioenskeuring.
 • Leden kunnen deelnemen aan de kampioenskeuring indien zij voor 1 januari  lid zijn geworden van de fokvereniging.

Inentingen

Vaccinaties dienen in het paspoort te zijn vermeld. Ieder paard (uitgezonderd veulens) dat deelneemt aan de keuring moet gevaccineerd zijn door middel van een basisenting; vervolgens een jaarlijkse inenting die niet later dan 12 maanden na de vorige inenting mag zijn toegediend; de laatste vaccinatie moet minstens 1 week voor de keuring hebben plaatsgevonden.
Het vaccinatiebewijs (paspoort) dient voorafgaand aan de keuring ter controle te worden aangeboden bij het secretariaat. Paarden die niet correct zijn ingeënt worden niet toegelaten op het terrein en dus ook niet gekeurd. Na paspoortcontrole ontvangt u een controlenummer, deze dient u, voorafgaand aan de keuring, bij de desbetreffende ringmeester te overhandigen. Zonder controlenummer wordt uw paard niet toegelaten in de keuringsbaan.

Aandachtspunten Keuringsreglement

 • Deelnemers dienen zich, met hun paard, tijdig bij de ringmeester van de betreffende ring te melden.
 • De ringmeester controleert, voordat het paard in de ring komt, op een overeenkomend chipnummer.
 • Paarden moeten voor opname en graadverhoging, voorafgaand aan de keuring, gemeten worden.
 • Paarden die niet te hanteren/beoordelen zijn worden niet gekeurd. Deze paarden krijgen een tweede kans in een latere rubriek. Zijn ze dan nog niet te beoordelen dan worden ze verwezen naar een volgende keuring.
 • De juryvoorzitter kan besluiten een paard niet te keuren als het welzijn van het paard in het geding is. Dit geldt ook voor veulens waarvan de moeder niet rad is.
 • De paarden worden, behalve de veulens, gekeurd in driehoeksbanen.
 • De paarden worden na afloop van de ring direct op tal gezet.
 • Halster of hoofdstel moet zijn voorzien van hoofdnummers. Een paard zonder hoofdnummers wordt niet gekeurd. U kunt hoofdnummers in bruikleen krijgen bij de nummeruitgifte.
 • Het stamboekpapier moet voor aanvang van de keuring worden ingeleverd bij de nummeruitgifte.
 • Paarden moeten worden voorgebracht door een voorbrenger en begeleider, beide personen dienen in het wit gekleed te zijn.
 • Paarden mogen met rondom standaard beslag (max 8mm dikte en 25mm breedte) worden voorgebracht met uitzondering van enters.
 • De zwarte kleur en het behang maken deel uit van het rastype. Het verven of het op andere manier zwart(er) maken van vacht of behang is niet toegestaan. Het toevoegen van haren of andere materialen aan staart of manen (extentions) en het wegknippen van delen van het manen, behalve ter breedte van maximaal 2 cm op de plaats van het kopstuk van het hoofdstel, of het wegknippen van haren bij de staartwortel is daarom niet toegestaan.
 • Het is ongewenst om de tastharen van de ogen, neus en mond en de binnenzijde van de oorschelp af te scheren.

Vooropstelling bij Rubrieken Opname Veulenboek

Het is belangrijk om het juiste predicaat aan een paard toe te kennen. Om de paarden meer tot ontspanning te laten komen, waardoor de natuurlijke gangen beter te beoordelen zijn, worden paarden uit de rubrieken opname veulenboek merries en ruinen in kleine groepen (maximaal zes paarden) op catalogusvolgorde gekeurd. Het gaat als volgt te werk:

 • Alle paarden van een groep zijn op tijd aanwezig in een vooropstelling.
 • Bij aanvang van de rubriek stappen ze als groep minimaal twee rondes op catalogusvolgorde in de keuringsbaan.
 • Daarna volgt de individuele beoordeling van elk paard op catalogusvolgorde, de overige paarden wachten in de vooropstelling.
 • Als de hele groep gekeurd is, worden de paarden op tal binnen geroepen om rond te stappen.
 • Vervolgens houden de paarden één voor één halt en licht de voorzitter de beoordeling toe.

Door het vooraf rondstappen in groepen kunnen de paarden de keuringsbaan al verkennen en dit kan resulteren in een betere beoordeling van vooral de stap. De paarden gaan zich meer ontspannen tijdens het vooraf rondstappen.

Veulens Chippen

Een veulen dient binnen 6 maanden na de geboorte gechipt te worden. U kunt uw veulen (en paard) tijdens de fokdag laten chippen. U levert bij de chipploeg de geboortebevestiging in. U ontvangt een chipkaart voor uw eigen administratie. Veulens jonger dan 6 weken worden geheel op eigen risico gechipt. U kunt uw veulen ook laten chippen wanneer deze niet wordt gekeurd, u kunt u dan melden bij de chipploeg.

Veulens Keuren

Veulens worden gekeurd op ras, bouw, ontwikkeling, stap en draf. Zij ontvangen een totaalscore en een premie. De linten van de veulens worden door de jury uitgereikt zodat direct zichtbaar is wat voor premie een veulen krijgt.

Voorbrengen van Veulens

Om de veulenrubrieken soepel te laten verlopen hebben wij voor u een speciaal team van professionele voorbrengers beschikbaar gesteld. Jan Braaksma en Elina de Jong zijn voor u aanwezig. U bent natuurlijk vrij in de keuze van voorbrenger. Vanzelfsprekend betaald u hen zelf voor de geleverde dienst een gangbare prijs.

Afmelden voor de Keuring

Wanneer een paard/veulen niet op een stamboekkeuring verschijnt of wordt afgemeld in de laatste 3 weken voor de keuringsdatum dan worden de keuringskosten in rekening gebracht. Kunt u (uiterlijk een dag na de keuring) een veterinaire verklaring tonen aan het KFPS dan worden deze kosten niet in rekening gebracht.