A.K.W. Douma Prijs

Sinds mensenheugenis was één stem dominant en onmiskenbaar aanwezig op de fokdagen. Al ruim dertig jaar was de heer A.K.W. Douma uit Leeuwarden de vaste omroeper van de fokdagen. Zijn stemgeluid was daarmee een vast ingredient van de fokdagen geworden. Alleen oude leden zullen zich nog herinneren dat dhr. Spoelstra en dhr. Huijing, beide afkomstig uit Leeuwarden, de omroep verzorgden. In 1968 was het Eelke Dijkstra uit Kollum die de omroep van Huijing overnam. In 1971 kreeg hij daarbij assistentie van genoemde A.K.W. Douma.

Op zaterdag 21 juli 2007 is er van A.K.W. Douma als omroeper afscheid genomen tijdens de fokdag van Ta it Bihâld, zeg maar zíjn fokvereniging. Wie kent Douma niet uit de wereld van de Friese paarden. En misschien nog beter bekend als A.K.W. Een man die houdt van Friese paarden en de Friese cultuur. Jaren is Douma ambtenaar van de burgerlijke stand geweest. Vele paardenmensen zijn door hem in de echt verbonden. En bij verschillende paardenvrienden heeft Douma, die ook nog predikant is, de begrafenis geleid.

Na de ledenvergadering van zijn Ta it Bihâld op donderdagavond 26 februari 2009 kreeg A.K.W. Douma een hartstilstand op het achterterrein van Glinstra State. In zorgwekkende toestand is A.K.W. Douma vervolgens vervoerd naar het ziekenhuis. Op vrijdagmiddag 27 februari 2009 is A.K.W. Douma overleden. Tijdens deze ledenvergadering was A.K.W. nog druk met het opstellen van het verslag voor It Alde Skaei. Jarenlang was hij skriuwer, secretaris, en hij was maar liefst 36 jaar omroeper op onze fokdag. Hij was erelid van onze vereniging en kreeg na afscheid als omroeper de gouden Ta it Bihâld erespeld. We hebben een groot hynsteman verloren. Hij is een van de personen geweest die het Friese Paard van de ondergang heeft gered na intrede van de mechanisatie in de landbouw.

A.K.W. Douma heeft onze vereniging een legaat achtergelaten. Voor ons reden om jaarlijks stil te staan bij wat A.K.W. Douma voor onze vereniging heeft betekent in de vorm van het beschikbaar stellen van een speciale ‘A.K.W. Douma Prijs’ voor de beste 3-jarige merrie.