Aangifteformulieren

U kunt uw paard(en) aanmelden voor onze fokdagen via MijnKFPS. Lukt het u niet om via de website van het KFPS aan te melden? Laat het dan weten aan een van de bestuursleden of neem contact op via info@taitbihald.nl.

 • Elk paard dient afzonderlijk te worden aangegeven.
 • Alle stamboekpapieren moeten bij inschrijving op naam van de betreffende eigenaar staan.
 • Bij afmelding(en) in de laatste 3 weken voor de keuringsdatum wordt keuringsgeld in rekening gebracht. Indien er uiterlijk 2 werkdagen na de keuring een geldige dierenartsverklaring wordt ingeleverd bij het stamboek zal er geen keuringsgeld in rekening worden gebracht.
 • Niet-leden van Ta it Bihâld kunnen ook veulen(s)/paard(en) aanleveren voor keuringsrubrieken. De kosten bedragen €25,- per paard.
  – U ontvangt voor de keuring een catalogus met factuur, deze dient u voor de keuringsdatum te voldoen of contant gepast te betalen bij aanmelding op de keuring.
  – De paarden komen in aanmerking voor een premie en worden op tal gezet, uw paard kan doorverwezen worden naar de centrale keuring.
  – Uw paard komt NIET in aanmerking voor de kampioenskeuring van Ta it Bihâld.
 • Met uw aanmelding geeft u toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw
  gegevens voor publicatie in programma en website.
 • Met uw aanmelding geeft u toestemming voor het maken van foto’s tijdens de fokdagen en
  het gebruik hiervan op onze website, facebook en andere promotionele doeleinden.
 • Voor het volledige keuringsreglement kijkt u op de website www.kfps.nl.