Aangifteformulieren

U kunt uw paard(en) aanmelden voor onze fokdagen via MijnKFPS, via de onderstaande formulieren of u kunt de aangifteformulieren downloaden en opsturen naar info@taitbihald.nl of Ta it Bihâld, G.W. Navislaan 3, 9251 GE Burgum.

 • Elk paard dient afzonderlijk te worden aangegeven.
 • Alle stamboekpapieren moeten bij inschrijving op naam van de betreffende eigenaar staan.
 • Bij afmelding(en) in de laatste 3 weken voor de keuringsdatum wordt keuringsgeld in rekening gebracht. Indien er uiterlijk 2 werkdagen na de keuring een geldige dierenartsverklaring wordt ingeleverd bij het stamboek zal er geen keuringsgeld in rekening worden gebracht.
 • Niet-leden van Ta it Bihâld kunnen ook veulen(s)/paard(en) aanleveren voor keuringsrubrieken. De kosten bedragen €25,- per paard.
  – U ontvangt voor de keuring een catalogus met factuur, deze dient u voor de keuringsdatum te voldoen of contant gepast te betalen bij aanmelding op de keuring.
  – De paarden komen in aanmerking voor een premie en worden op tal gezet, uw paard kan doorverwezen worden naar de centrale keuring.
  – Uw paard komt NIET in aanmerking voor de kampioenskeuring van Ta it Bihâld.
 • Met uw aanmelding geeft u toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw
  gegevens voor publicatie in programma en website.
 • Met uw aanmelding geeft u toestemming voor het maken van foto’s tijdens de fokdagen en
  het gebruik hiervan op onze website, facebook en andere promotionele doeleinden.
 • Voor het volledige keuringsreglement kijkt u op de website www.kfps.nl.

Aangifteformulier Keuringen 19 & 20 juli 2019

*Let op! Voor het toevoegen van een eenmalige machtiging moet u de  aangifteformulieren downloaden, invullen en aan het formulier toevoegen.

Naam Paard

Registratienummer

Geboortedatum en jaar

Naam fokker/eigenaar

Adres

Postcode + Woonplaats

Telefoonnummer

Email

Rubrieksnummer & Keuringsrubriek

Eenmalige Machtiging (alleen voor rubrieken 5, 6, 7 12 & 13)


Aangifteformulier Gebruiksrubrieken 18, 19 & 20 juli 2019

Naam Paard

Geboortedatum en jaar

Wedstrijd niveau

Naam fokker/eigenaar

Adres

Postcode + Woonplaats

Telefoonnummer

Emailadres

Rubrieksnummer & Gebruiksrubriek

Naam Ruiter/Amazone

Wedstrijd niveau

Telefoonnummer

Emailadres