Informatie

“Ja hat ta doel it organisearjen fan fokdagenen, it fuorsterkjen fan de hynstefokkerij fan it Fryske ras, yn e rumste sin fan it wurd.”

De Fryske Hynstefokforiening Ta it Bihâld is de fokvereniging van Friese paarden voor het noordoosten van de provincie Fryslân.

De fokdagen op de Sumarreheide vormen het jaarlijkse hoogtepunt van onze fokvereniging. Tijdens deze dagen (onderdeel van de Hynstedagen Tytsjerksteradiel) toont een groot deel van de ruim 200 leden van onze vereniging hun paarden aan de jury van het Koninklijk Friesch Paarden Stamboek. Naast deze fokdagen worden er nog diverse andere activiteiten georganiseerd op het gebied van fokkerij en sport.