Historie

“Oproep aan de fokkers van Friese paarden en allen die hiermede sympartiseren, die wonen ten noorden van de spoorlijn Leeuwarden-Groningen en ten zuiden van deze spoorlijn in de gemeente Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Smallingerland en in de gemeente Opsterland, allen die wonen ten noorden van de lijn Gorredijk-Siegerswoude, tot bijwoning van een vergadering op 12 maart 1952, voormiddags 10.30 uur in Hotel Het Rode Hert te Burgum. Agenda: definitieve oprichting van een fokvereniging voor het Friesche paard in het noordoosten van friesland”

Met deze oproep in de Phryso van maart 1952 zijn de roots van de fokvereniging gelegd. De fokvereniging werd op deze bijeenkomst in ’t Roodhert op 12 maart 1952 definitief opgericht. Een naam werd pas later aan de vereniging gegeven. Bestuurslid van het eerste uur W. Peenstra uit Bartlehiem kwam met de oorspronkelijke naam Ta it Bihâld. Een naam die zeker in die tijd de noodzaak van een fokvereniging benadrukte. Door de toenemende mechanisatie van het boerenbedrijf werden paarden overbodig. Het Friese paard heeft dan ook aan de rand van de afgrond gestaan. Fokverenigingen zoals Ta it Bihald hebben ervoor gezorgd dat het Friese paard is blijven bestaan als enige fokzuivere paardenras in Nederland. Iets waarop we tot de dag van vandaag trots op kunnen zijn.
Het ledenaantal groeide van ruim 100 leden in de jaren 50 en 60 gestaag naar rond de 200 in de zeventiger jaren. Op het hoogtepunt tot ruim 450 leden in 2006. Inmiddels zijn er zo’n 250 leden binnen fokvereniging Ta it Bihâld.
De vereniging werd tot 1993 geleid door een elf koppig bestuur. In de periode daarna is dit aantal teruggebracht tot vijf bestuursleden en werd er een contactcommissie in het leven geroepen. De oud-bestuursleden L. Fokkema, E. Dijkstra, A.K.W. Douma, G. Veenje, J. Wiersma en H. van der Meulen zijn vanwege hun jarenlange inzet voor de vereniging benoemd tot ere-leden.